Zakaj gibanje?

TEORETIČNO OZADJE

Za učence je šola pomemben dejavnik pri razvoju zdravega življenjskega sloga, ker učenci v šoli preživijo velik del dneva. Šola od njih zahteva, da večino časa sedijo, so zbrani po 45 min skupaj, pri tem pa poslušajo učitelja, odgovarjajo na njegova vprašanja, delajo zapiske in na sploh vestno sodelujejo pri pouku. Po drugi strani pa vemo, da je vsaj pri mlajših »gibanje otrokova naravna potreba, saj se skozi gibanje in z gibanjem otrok uči in razvija« (Štemberger, 2011, str. 5). Če že snov učencem podajamo na način, da so aktivni le kognitivno, je prav, da jim vmes omogočimo vsaj nekaj minut miselne sprostitve, ki jo najlažje dosežemo z gibanjem. Krajši gibalni premor imenujemo minuta za zdravje.

Minuta za zdravje je krajši odmor med poukom, ki traja od 3 do 5 minut. V tem času tudi odpremo okna in dobro prezračimo učilnico. Učenci naj bi naredili 2 do 4 gibalne naloge ali se igrali igro, s katero bi se telesno razgibali in psihično sprostili (Štemberger, 2011).

Minuta za zdravje je opredeljena tudi v učnem načrtu za predmet šport (Kovač, idr. 2011) v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, kot dodatna dejavnost, ki jo šola lahko ponudi, vključevanje učencev pa je prostovoljno. V učnem načrtu je zapisano priporočilo, da naj »učitelji zlasti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju prekinejo pouk za nekaj trenutkov. V tem času prezračijo učilnico in sprostijo učence z gibalnimi vsebinami« (Kovač idr., 2011, str. 54).

Torej, ko opazimo, da so učenci utrujeni, nemirni in niso več motivirani za delo, bomo naredili največ, če jim dovolimo, da za nekaj trenutkov vstanejo in naredijo nekaj gibalnih vaj. Če pa bomo te zamenjali z zanimivo in gibalno aktivno igro, pa smo prepričane, da bo pouk v nadaljevanju tekel še bolje.

Kot cilje minute za zdravje Dežman (1988, str. 4) zapiše:

  • »Odpravljanje negativnih posledic sedenja (poživitev krvnega obtoka in frekvence dihanja, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov).
  • Psihično sproščanje otrok.
  • Razvijanje trajnih navad za smotrno izrabo prostega časa (navajanje na zdrav način življenja).
  • Razvijanje sproščenega odnosa med učiteljem in učenci.«

Kljub temu, da je minuta za zdravje opisana v učnem načrtu za predmet šport, pa bi bilo po našem mnenju obvezno, da bi zanjo vedeli prav vsi učitelji na šoli in jo tudi redno izvajali z vsemi učenci. Verjamemo, da učitelji opazijo, da bi učenci med njihovo uro potrebovali odmor, vendar mnogi ne vedo, kakšna aktivnost bi bila primerna za prekinitev pouka. S tem namenom smo zasnovale to spletno stran, da bi bila v pomoč in navdih vsem učiteljem, ki prepoznajo, da njihovi učenci potrebujejo gibanje tudi med poukom.

Izbirate lahko med igrami za sprostitev, za razgibavanje in za razmiganje možgančkov. Pri nekaterih aktivnostih boste potrebovali preproste pripomočke (balon, preveza za oči, časopisni papir …), zato je dobro, da imate to v naprej pripravljeno v razredu. Pri izvajanju minute za zdravje pa bodite pozorni tudi na varnost in dejavnosti prilagodite prostoru, ki ga imate na voljo.

  • Z igrami za razgibavanje učence naučimo ceniti redno vadbo, jih navdušiti za gibanje in za zdrav način življenja.
  • Namen iger za sprostitev je predvsem učence naučiti, kako na preprost in hiter način sprostiti telo.
  • Igre za razmiganje možgančkov zadevajo celega človeka, njegove misli, čustva, znanje in potrebo po gibanju. Te igre otroka motivirajo, vzbujajo njegovo radovednost in zmanjšujejo strah.

Vabimo vas, da si aktivnosti ogledate, jih preizkusite z učenci in izberete najljubše, ki jih boste uporabljali, ko se bo pokazala potreba zanje.

Rezultat iskanja slik za kids jumping school cartoonRezultat iskanja slik za cc zero

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.