Kocka

“Vrzi” kocko in opravi nalogo.

Če dobiš število:

1 – naredi predklon

2 – 2x poskoči

3 – se 3x zasukaj okoli svoje osi

4 – se z rokama diagonalno dotakni za svojim hrbtom 4x (eno roko dvigni nad glavo, drugo položi na hrbet, roko, ki jo držiš nad glavo, pokrči in poskušaj združiti dlani)

5 – roke odroči in stoj 5s na levi in potem še 5s na desni nogi

6 – naredi 6 počepov