Ni vse nastalo v naših glavah …

Tukaj smo zbrale vire in literaturo vsega, kar nam je pomagalo pri postavljanju te spletne strani:

Chantim, A. (2019). These Kid-Friendly Exercises Won’t Feel Like a Workout—We Promise. Woman’s Day. Pridobljeno s https://www.womansday.com/health-fitness/g28326081/exercises-for-kids/

Clancy, M. E. (2006). Active bodies, active brains: building thinking skills through physical activity. United states: Human Kinetics

Dežman, B. (1988). Minuta za zdravje in aktivni odmor z žogo. Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo.

Kovač, M., Markun Puhan, N., Lorenci, B., Novak, L., Planinšec, J., Hrastar, I. … in Muha, V. (2011). Program osnovna šola: Šport. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.

Pegrum, J. (2004). Children’s yoga: fun with a twist. London: Cico books.

Pinterest. (b. d.). Pridobljeno s https://www.pinterest.com/

Skozi igro se učimo: gibalne igre. (b. d.). Skozi igro se učimo. Pridobljeno s http://igramose.blogspot.com/p/gibalne-igre.html

Snel, E. (2019). Sedeti pri miru kot žaba: vaje čuječnosti za otroke (in njihove starše). Celje: Zavod Gaia planet.

Štemberger, V. (2011). Aktivni odmor in minuta za zdravje kot pomembni dejavnosti pri zdravem razvoju. V L. Drganc (ur.) in V. Kovačič (ur.), Gibanje je jezik otrok: zbornik 11. strokovnega posveta Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije, Šmartno in Motnik, 8. in 9. april 2011 (str. 5–9). Černelavci: Društvo učiteljev podružničnih šol, Šmartno v Tuhinju.

Telovadba za možgane. (2016). BabyBook.si. Pridobljeno s https://www.babybook.si/telovadba-za-mozgane/

Zagorc, M. (1994). Sprostimo se. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

Žerovnik, A. (b.d.). Uporabne povezave za delo z IKT in računalništvo za učitelje, starše. Pridobljeno s http://racunikt.splet.arnes.si 

6 Awesome Cooperative Classroom Games. (b. d.). TeachHUB. Pridobljeno s https://www.teachhub.com/6-awesome-cooperative-classroom-games